מורה זוכה – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

הוראת הפיזיקה באמצעות צעצועים | תעודות הוקרה

תמונות מתוך פעילויות שזכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

הורדת קובץ יוזמה

רחלה תורג'מן, ביה"ס מקיף אמי"ת י', אשדוד

במסגרת היוזמה התלמידים מזהים עקרונות פיזיקליים מרכזיים ומבצעים מידול של הצעצועים כמערכות פיזיקליות באמצעות צעצועים זמינים. התלמידים חוקרים צעצועים עתירי טכנולוגיה כגון: מקל קסמים, סביבון מגנטי מרחף באוויר וג'יירוסקופ, כך הם מוקסמים מיופיה והדרה של הפיזיקה ומבינים כיצד ניתן לשלוט על איכות התנועה באמצעות ידיעה והבנת החוקים הפיזיקליים. השלב הבא הוא יישום הידע הנלמד בחקר הצעצועים, חקר הגוף כמערכת ביופיזיקלית. המטרה היא שליטה על מרכזי כובד בגוף, שיווי משקל ועוד למיטוב מדדים ביופיזיקליים. פרויקט עתידי בשיתוף מורי פיזיקה ומורי חינוך גופני. שלד מבנה ההוראה בחירת הנושא החקר - סוג הצעצוע הנחקר שאילת שאלות ניסוח שאלת החקר איתור ואסוף מקורות מידע בחירת דרך הביצוע-תחקירנות, סקר, מחקר מדעי לרוב נבחר מחקר מדעי. המחקר המדעי כולל את השלבים הבאים: א. תכנון ניסוי - השערה, משתנים, חזרות בקרה ב. ביצוע הניסוי - בידוד משתנים, חזרות, בקרה, ואיסוף תוצאות ג. ניתוח וסיכום הממצאים ד. הצגת ממצאי המחקר בתלקיט.

לרשימת היוזמות המלאה

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.