אודות פרס המורה היזם – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

אודות פרס המורה היזם

בעקבות William A. Ward:

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires…

and The entrepreneur teacher innovates.

פרס רקנאטי-קופ-צ’ייס-רש”י נוסד על-ידי איש העסקים ליאון רקנאטי ופרופ’ יעקב קופ, לשעבר ראש מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. בשלב השני חברו אליהם מר אלי אלאלוף, לשעבר מנכ”ל קרן רש”י, ומר סטנלי צ’ייס ז”ל, איש עסקים מארה”ב שהיה פעיל בישראל בתחומי החברה והחינוך. המייסדים רואים בתחומי החינוך והרווחה מפתח לקידום הקהילה והחברה בישראל. הפרס בא לעודד דפוסי עבודה של יזמים במערכות חינוך ורווחה, להבליטם, ולהפנות את תשומת הלב הציבורית ליזמים אלה – הן כיחידים והן כחלק ממערכות השואפות לשפר איכויותיהן.

הפרס מיועד לכלל ציבור המורים והמחנכים מכל מגזרי החינוך בישראל. תכנית זו קיבלה את ברכת משרד החינוך.

מייסדי הפרס הציבו לו את המטרה להבליט, לתת גיבוי לאורך זמן ולהפנות את תשומת הלב הציבורית למורים יוזמים ויוצרים, הן כיחידים והן כחלק ממערכת השואפת לשפר איכויותיה.

מדי שנה נבחרות עד 18 יוזמות והן מזכות את המורים היזמים בפרס כספי בסך 10,000 ₪ כל אחד הפרס מוענק למורים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, אשר יזמו ופיתחו היבטים ייחודיים בעבודתם. מדובר ביוזמות המקדמות את ההישגים הלימודיים והחינוכיים של תלמידיהם. הישגיהם של התלמידים משפרים את סיכוייהם להמשיך בהתקדמותם גם לאחר סיום לימודיהם.

תוכנית הפרס מלווה על ידי ועדת היגוי ומועצה ציבורית מייעצת, במטרה לעצבו על פי נורמות מקצועיות, המשקפות את מיטב הניסיון של אנשים ממגזרי החברה השונים. ועדת ההיגוי עוקבת מקרוב אחר תהליך הבחירה, ומלווה את עבודת צוותי השיפוט. המועצה הציבורית מייעצת להנהלת הפרס בקידום יעדי התכנית ומהווה גורם מקשר עם המגזרים השונים החברים במועצה: משרד החינוך, ארגוני המורים, השלטון המקומי, המגזר העסקי, האקדמיה, הורים, מורים וארגונים ציבוריים שונים.

בחירת היוזמות הזוכות מתנהל לפי קריטריונים המשקפים את ההיבט היזמי שברעיון, הביצוע והעשייה הייחודיים, התוצאות הנמדדות, משך זמן יישום הרעיון, והפוטנציאל הטמון ביזמות להטמעה ולהפצה במעגלים נוספים של מערכת החינוך. בשלב הראשון משיבים המועמדים על שאלון מפורט המתאר את היוזמה, ולאחר שנבחנו כל המועמדויות מוזמנים מי שנמצאו ראויים לכך לראיון אישי, שבעקבותיו נערך סבב המיונים האחרון.

הפרסים מוענקים בטקס במעמד שרים, אישי חינוך וחברה וגורמים מקהילת העסקים.

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese