תקנון הפרס – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

תקנון הפרס

  • הפרס מיועד למורים פעילים (כולל גננות/גננים ויועצות/יועצים), המלמדים בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים או על-יסודיים, אשר פיתחו את היוזמה ביחידות, אך יכולים להגיש מועמדות גם צוותים של עד 3 חברי צוות. אשר פיתחו את היוזמה כפרטים או כקבוצה של עד 3 חברי צוות.
  • למען הסר ספק: הפרס מיועד ליוזמות המופעלות על ציבור התלמידים. הפרס אינו מיועד למנהלי בתי ספר, מדריכי מתי”א או מפתחי תכניות לימוד אשר יוזמתם פותחה במסגרת תפקידם זה ולא במסגרת עבודתם השוטפת בביה”ס ולמורים הפועלים במסגרת גופים פרטיים לדוגמה אשכול פיס ועוד.
  • הפרס לא יוענק למורה אשר קיבל בעבר פרס כספי על יוזמתו ברמה ארצית או בינלאומית.
  • על היוזמות המוגשות לפרס להיות מתמשכות ולא חד פעמיות, ובעת הגשת המועמדות להיות פעילות במלואן במשך שנתיים לפחות. על הפעילות להימשך גם בעת הגשת המועמדות.
  • מועמדים אשר הגישו מועמדות בעבר רשאים להגיש את מועמדותם בגין אותה יוזמה רק בשנה שאחרי המחזור הבא (למעט מקרים בהם צוין אחרת מפורשות).

גובה הפרס

  • כל מורה זוכה יקבל פרס אישי בסך 10,000 ש”ח.

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese