תקנון הפרס – פרס רקנאטי
תמונות מתוף פעילויות שזיכו עובדות ועובדים סוציאליים בפרס העובד הסוציאלי היזם

תקנון הפרס

  • הפרס מיועד לעובדים סוציאליים פעילים (הרשומים בפנקס העובדים הסוציאליים) בכל אחד מתחומי העבודה הסוציאלית, העוסקים בעולם התוכן של העבודה הסוציאלית, אשר פיתחו את היוזמה כפרטים או כקבוצה של עד 3 חברי צוות.
  • למען הסר ספק, הפרס יינתן רק לעובדים סוציאליים מן השורה הפעילים בשטח. אנשי אקדמיה, עובדי עמותות, מפקחים ובעלי תפקידים אחרים יוכלו להגיש מועמדותם רק אם הם מפעילים את היוזמה בפועל, בשטח, והיוזמה אינה מהווה חלק מהגדרת תפקידם. בנוסף, עמותות לא יוכלו להגיש מועמדותן לפרס, אלא עובדים סוציאליים פרטניים בלבד.
  • הפרס לא יוענק ליחיד או לצוות עובדים סוציאליים אשר קיבל/ו בחמש השנים האחרונות פרס כספי ברמה ארצית או בינלאומית על אותה יוזמה.
  • על היוזמות המוגשות לפרס להיות מתמשכות ולא חד פעמיות, ובעת הגשת המועמדות עליהן להיות פעילות במלואן במשך שנתיים לפחות. על הפעילות להימשך גם בעת הגשת המועמדות.
  • פונים אשר הגישו מועמדות ולא זכו בפרס, רשאים להגיש מועמדות נוספת בגין אותה יוזמה רק לאחר שנתיים ממועד הגשת המועמדות הקודמת. (למעט מקרים בהם צוין אחרת מפורשות).

גובה הפרס

  • כל עובד סוציאלי זוכה יקבל פרס אישי בסך 10,000 ש”ח.

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese