מורה זוכה – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

"אצלנו מתנהגים אחרת" – פרויקט למניעת אלימות | תעודות הוקרה

תמונות מתוך פעילויות שזכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

הורדת קובץ יוזמה

נוהא כריים, ביה"ס יסודי משהד ב', משהד

בחברה הערבית יש מושג אשר מטיף את כוחו בצורה מאוד גלויה וחזקה והוא שולט בחיי היום יום של האנשים אם זה במובן שלילי או החיובי באותה מידה ואשר נקרא :"חמולה ". כאשר חקרה היוזמת את הבעיה הזו בבית הספר היא ראתה שהיא המשפיעה באופן ישיר על היעדרויות תלמידים ומורים כתוצאה מפחד וחרדה ומשפיעה גם על הישגים והתנהגות של התלמידים . עובדה זו ממחישה את כל האמור בעניין זה ומבליטה את גודל ההשפעה של החמולה ואיך זה מתפתח למין שנאה וריב בין האנשים בתוך אותו כפר. הדבר השפיע על חיי היום יום שלהם גם בצד החברתי ודרך התנהלותם והתנהגותם בהמשך. הדבר היה בולט בצורה מסוימת בבית הספר בין התלמידים וגרם לתופעות של מקרה אלימות. אור הנ"ל פותחה היוזמה בשם : "אצלנו מתנהגים אחרת " דרך האתר הבית ספרי "קונפליקטים וסכסוכי חמולות והשפעתם על הישגי התלמידים והתנהגותם במסגרת בית הספר " . הרצון היה להכין פעילויות ורעיונות דרך יוזמה זו כדי להפחית את אחוז היעדרויות התלמידים וגם להגביר את הישגיהם . הפעילויות שפותחו השפיעו על התנהגות התלמידים, על היעדרותם והם דיווחו שכיף להם להגיע לבית הספר - אין פחד וחרדה כמו שהיה לפני - התלמידים נהנים מהפעילויות שמבצעים דרך היוזמה. עניין החמולה כמעט לא משפיע על אקלים בית הספר . הפעילויות שפיתחתי התחילו בשיעור המחשבים. לכל כתה בבית הספר היו שני שעורי מחשב רצופים , הראשון היה ממש שעור מחשבים והשני שילוב נושא חינוכי תרבותי או לימודי העונה על הצרכים של היוזמה כמו נושא הכבוד - הסובלנות – הידידות. התלמידים עבדו בזוגות ובקבוצות לפי קריטריונים שקבע היוזם. בשלב זה הוא נתקל בבעיה שתלמידים רוצים לעבוד רק עם אלה השייכים למשפחה שלהם. היוזם שיתף את היועצת והפסיכולוג וגם המחנכים כדי להמשיך את הרעיון בשעורי החינוך החברתי וכישורי חיים . ימי שיא היו קשורים בנושא השנתי שקובע משרד החינוך כמו "האחר הוא אני" - ניצול האירועים המזדמנים כמו חגים, תחרויות וישיבות הורים, דפי עבודה ויצירה.

לרשימת היוזמות המלאה

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese