הזוכה חברתית – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

" שורשים"- התערבות לנוער יוצא אתיופיה בכלא "אופק" | תעודות הוקרה

תמונות מתוך פעילויות שזכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

הורדת קובץ יוזמה

יאשמבט ברכה אינגדאו, קרן אטיאס ג'ורג'י, נטע בן שלום גרבינר, שירות בתי הסוהר ברמלה

במסגרת עבודתי כעו"ס כלא "אופק" הבחנתי כי שיעור הנערים ממוצא אתיופי בכלא הולך ועולה עם השנים. מצאתי כי בממוצע, כ- 40% מהנערים הכלואים הינם ממוצא אתיופי. ייצוג יתר חריג- שכן אחוז בני הקהילה בישראל הינו פחות מ- 2%. בנוסף ראינו כי אותם נערים אינם משתלבים בתוך בית הסוהר, חלקם בקבוצות הטיפוליות ובאגף השיקום מזערי, מעטים מהם יוצאים לתוכניות שליש בפיקוח הרשות לשיקום האסיר ומספר עבירות המשמעת שלהם גבוהות מהממוצע. ברמת המדיניות זיהינו בעיה חברתית קשה והבנה כי ישנם גורמים רבים ומגוונים הקשורים אליה: מערכת החינוך, מדיניות קליטת העולים, ריכוזם ב"גטאות" בשכונות מצוקה ספציפיות, מדיניות המשטרה, ועוד. לאור זאת הקמנו את פרויקט "שורשים"- התערבות קבוצתית ייחודית לאוכלוסייה זו –. מטרתה של תכנית זו היא ליצור מסגרת קהילתית של שיתוף ותמיכה הדדית של נערים, ובינם לבין הוריהם. מקום להעלאת תכנים טעונים, ליצור בקרבם תחושת גאווה בהשתייכותם לקהילה, להגביר את חיבורם לתרבות האתיופית וכתוצאה מכך להפחית את שיעורי הרצידיביזם וכן שיפור פרמטרים באשר להשתלבות בבית הסוהר. כמו כן, מטרה נוספת הינה לפעול ברמה החברתית הפוליטית, העלאת מודעות לתופעה וחשיפת הנערים למקבלי החלטות ויצירת שיח ישיר באשר למענים למצבם. היזמות והחדשנות של התוכנית היא לא להסתכל ולטפל בכל נער כפרט אלא להבין את המקור של הבעיות והמצוקות גם בממד רחב יותר, ממד החברתי- מדיני, לפעול ברמה הקהילתית תוך עקרון של שיתוף לקוחות. כך שבמהלך הפעילות הקבוצתית פעלנו להעצמתם של הנערים ע"י מפגשים עם אישי ציבור ושיח על מצוקותיהם והמענים אשר יסייעו להם, הגברת לכידות והמודעות לבעיות חברתיות. הגברת המוטיבציה לשיקום ועשייה חיובית, הפעילות כללה מפגשים עם פעילים חברתיים ויצירת פרויקט חניכה אישי בכלא ועם שחרורם, הרצאות במגוון תחומים רחב, מפגשים משותפים עם הורי הנערים ועוד'. לאחר המחזור הראשון של הקבוצה אשר כלל 12 מפגשים ובו לקחו חלק 15 נערים התקיימו עוד כ-8 מחזורים והפרויקט הפך לתוכנית קבע בבית הסוהר. כאשר עד כה השתתפו כ- 80 נערים. הצלחתה של התוכנית מתבטאת ברמת שיתוף הפעולה של הנערים במפגשים השונים בתוכנית ובהתנהלות בבית הסוהר, בשיתוף בקשיים ובתובנות ושיפור הקשר עם הורים. היבט נוסף להצלחה הוא השיח הציבורי שהצלחנו לעורר יחד עם הנערים על תופעת יצוג היתר בכלא, שכונות המצוקה המרכזיות מהן מגיעים, שיטור יתר ובחינה של מענים לקראת שחרורם מבית הסוהר.

לרשימת היוזמות המלאה

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese